КАК ДА ПОСТЪПИМ, КОГАТО УВЕДОМЛЕНИЕТО ДО НАП ПО ЧЛ.62, АЛ.5 КТ НЕ Е ИЗПРАТЕНО В СРОК


ПРОМЕНИТЕ В КОДЕКСА НА ТРУДА ОТ 2012 Г.


КАК РАБОТОДАТЕЛЯТ ДА ИЗБЕГНЕ ГРЕШКИТЕ В ТРУДОВИТЕ ДОГОВОРИ СЪС СЕЗОННИ РАБОТНИЦИ