За работодатели: Признаване на трудов стаж за работа в чужбина


От 1-ви март промени в уведомлението до НАП по чл.62, ал.5 КТ за сключване, изменение и прекратяване на трудови договори


Нови изисквания при уволнение от началото на март 2021 г.


Социално осигуряване, обезщетения и пенсии – новото през 2021 г.


Предпазни средства срещу COVID-19 – на кои изисквания трябва да отговарят


5 грешки на работодателя при уволнение по време на криза


Как да получим неизплатените заплати, когато работодателят фалира?


Обществени поръчки по време на извънредно положение – срокове и процедури


Компенсации за работодатели по ПМС 55 от 30.03.2020 г. – как да не допускаме грешки при кандидатстване


Закон за мерки при извънредно положение(COVID19), какво да предприеме бизнесът и работодателите