Закон за мерки при извънредно положение(COVID19), какво да предприеме бизнесът и работодателите


Как да реагира работодател в случай на карантина COVID-19


Минимална работна заплата, осигуряване и обезщетения през 2020 г.


Защита на лични данни при кандидатстване за работа – какво е необходимо според КЗЛД


Запечатване на търговски обект – кога НАП действа незаконно ?


Разходи за обучение на служителите – как работодателят да ги оптимизира


Данъчна ревизия – нови правила за обжалване през 2019 г.


Трансгранично обработване на лични данни – практически съвети по GDPR


КАК ЧУЖДЕСТРАНЕН РАБОТОДАТЕЛ СКЛЮЧВА ТРУДОВИ ДОГОВОРИ В БЪЛГАРИЯ


Електронно трудово досие – да или не?