Промени в закона облекчават наемането на чужденци за сезонна работа


Още глоби за търговци на храни в проект на Закон за надценките на хранителни продукти


Промени в размерите на командировъчните пари за страната и чужбина(НКС и НСКСЧ)


Срокът за временна закрила на украински граждани се удължава до месец март 2024 г.


Минимална работна заплата (МРЗ) за 2023 г.


Безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор от 30.11.2021 г.


COVID сертификат на ЕС и правила за влизане в България след 29.07.2021 г.


Нови правила при електронна търговия на сайта на Агенция Митници


Безвъзмездни средства за туроперотори за неосъществени пътувания – нови правила от 6-ти април


Електронно лично трудово досие и сключване на трудови договори – семинар