От 11-ти май микро- и малки предприятия кандидатстват за безвъзмездна помощ до 10 000 лв.


Кои банки вече отпускат безлихвени кредити на лица, спрели работа заради COVID-19


Безвъзмездна помощ до 10 000 лв. за микро и малки предприятия за последиците от COVID-19


Нова Наредба за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите


От 1-ви юли работодателите са длъжни да назначават хора с увреждания на квотен принцип


Минимална работна заплата за 2019 г.


Еднодневен трудов договор – нов образец по чл.114 а от Кодекса на труда


Данъци и акцизи с нови правила през 2019 г.


Нов платен отпуск за осиновители от 1-ви юли


Наемане на работници от чужбина – промени в закона улесняват работодателите