Трудови злополуки през 2018 г. – как да реагира работодателят ?


Според доклада на Европейската комисия цените на имотите са нереално високи


Съдът в Страсбург – необжалваемостта на глоби до 50 лв. е незаконна


Спечелили сте обществена поръчка – кога финансирането може да бъде намалено?


Декларация по чл.15 ЗЗБУТ – срок за подаване и съдържание


За 46 религиозни празници през 2017 г. работодателят е длъжен да предостави отпуск


Законови промени за признаване на чуждестранни съдебни решения


Насърчаване на инвестициите – промени в Правилника за прилагане на закона


Фирми, които санират сгради с евросредства ще бъдат активно проверявани от Инспекция по труда


Промените в ДОПК и Закона за счетоводството – повече отговорност за управители и счетоводители