Декларация по чл.15 ЗЗБУТ – срок за подаване и съдържание


За 46 религиозни празници през 2017 г. работодателят е длъжен да предостави отпуск


Законови промени за признаване на чуждестранни съдебни решения


Насърчаване на инвестициите – промени в Правилника за прилагане на закона


Фирми, които санират сгради с евросредства ще бъдат активно проверявани от Инспекция по труда


Промените в ДОПК и Закона за счетоводството – повече отговорност за управители и счетоводители


Осигуровки и минимални заплати през 2016 г. – ще загине ли дребният бизнес


Австрийски инвеститори виждат изгода в дуалното обучение


ПРЕДСТОЯЩИ ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНИТЕ ЗАКОНИ-ПЛАЩАНИЯ В БРОЙ САМО ДО 5000 ЛВ. И ДЕКЛАРИРАНЕ НА КОЛИ И ИМОТИ


КОГА ЧИНОВНИЦИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ГЛОБЕНИ, ЗА ТОВА, ЧЕ НИ ГУБЯТ ВРЕМЕТО