Адвокат Йордан Даскалов има магистърска степен по право и  специализации в Академия по европейско право(Трир, Германия) и Дрезденски технически университет.
Сертифициран е като лектор по “Индустриални отношения”.
Консултант е на търговски дружества,нестопански организации и държавни ведомства.
Член е на Юридическия консултативен съвет към най-голямата синдикална организация в България – КНСБ.
Участва в работни групи при подготовка на промени в трудовото законодателство, дискриминация, обществени поръчки.
От 2004 г. води семинари и обучения в областта на трудовите отношения, Защита на личните данни(GDPR), вътрешно фирмена документация и сигурност.
Има множество публикации в областта на трудовите отношения, защита при дискриминация и защита на личните данни.
Владее немски и руски езици, ползва английски език.