Адвокат Йордан Даскалов е основател и ръководител на ПКД.
Има магистърска степен по право и  специализации в Академия по европейско право(Трир, Германия) и Дрезденски технически университет.
Сертифициран лектор по “Индустриални отношения”.
Консултант е на търговски дружества,нестопански организации и държавни ведомства.
Член е на Юридическия консултативен съвет към КНСБ.
Участва в работни групи при подготовка на промени в трудовото законодателство, дискриминация, обществени поръчки.
От 2004 г. води семинари и обучения в областта на трудовите отношения, вътрешно фирмена документация и сигурност.
Има множество публикации в областта на трудовите отношения.
Владее немски и руски езици, ползва английски език.