ПКД е основана през 2002 г. като дейността и е насочена към консултирането и правното обслужване на търговски дружества, държавни ведомства и нестопански организации.

ПКД е специализирана в в областа на трудовото право – сключване, изменение и прекратяване на трудови и служебни правоотношения, вътрешнофирмена документация, фирмена сигурност.

Вече 10 години ПКД съдейства с експертен опит за изработване и внедряване на практически решения отношенията с контрагенти, държавни институции и планиране на дейността.

За да отговори на изискванията на своите клиенти ПКД работи в сътрудничество с утвърдени консултанти и експерти от специализирани институции, университетски преподаватели и автори в специализирани издания с правна тематика.