Осъдени сте от арбитраж – реагирайте навреме

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu Още от началото на годината(януари) са в сила промени в няколко (…)


Срочен трудов договор – колко често може да го използва работодателят?

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu Едни от най-честите въпроси от страна на работодателите са дали и (…)


Google Hire ще „замести“ специалистите по човешки ресурси

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu Новата уеб-базирана услуга Google Hire ще дава възможност на хора по (…)


Предстоят промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските – нови изисквания за водене и съхранение на документация.

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu Вече е внесен за обсъждане проектът за промени в Наредбата за (…)


Осигурителни вноски при данък „уикенд“ – новите правила са вече в сила

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu Вече са в сила дълго коментираните правила за осигурителните задължения във (…)


Промяна в сроковетe при установяване на трудова злополука

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu Става дума за удължаване на срокът за произнасяне относно характера на (…)


Инспекция по труда проверява строителен обект – как да реагира работодателят

адв.Йордан Даскалов;тел.0889 967 151;e-mail:office@personal-lawoffice.eu От началото на април 2017 г. ИА ГИТ започна отново активни проверки в строителството. Причините са (…)