Разходи за обучение на служителите – как работодателят да ги оптимизира

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu Все повече са фирмите, които ангажират новопостъпващите служители да участват в предварително обучение. Това (…)