Работа от разстояние – промените в Кодекса на труда от 29.03.2024 г.

адв. Йордан Даскалов, тел. 0889 967 151; e-mail: office@personal-lawoffice.eu Като форма на организация на труда работата от разстояние((telework/remotework) е регулирана в българското (…)